Ndihmoni kalimin e pastorëve gjatë COVID-19

Bisedë e hapur
Mundësuar nga