Caawinta kala guurka wadaadada inta lagu gudajiro COVID-19

Wadahadal furan
Waxaa suuro galiyay