COVID-19 को समयमा पादरीहरूको सtors्क्रमणमा मद्दत गर्दै

खुल्ला कुराकानी
द्वारा संचालित