ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາສິດຍາພິບານໃນການຫັນປ່ຽນໃນໄລຍະ COVID-19

ເປີດການສົນທະນາ
ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂດຍ