COVID-19 учурунда пасторлорго жардам берүү

Open чат
менен иштейт